skip to Main Content
+31 (0) 35 740 01 00 info@theone.nl
Van Deventerlaan 31 - Utrecht

Inzicht in processen

Weet u waar in het proces de kansen tot verbetering liggen?

De noodzaak van het inzichtelijk maken van processen

In de wereld buiten uw de organisatie volgen nieuwe ontwikkelingen elkaar in razend tempo op. Klanten stellen steeds hogere en nieuwe eisen, marges staan onder druk en verdienmodellen worden aangepast. Stel: u bent aannemer en u bouwt huizen, doorloopt u altijd hetzelfde ontwikkel- en bouwproces? U bent manager bij een overheidsorganisatie, handelt u al u subsidieaanvragen af binnen de wettelijke termijnen? U bent financieel directeur in het middenbedrijf, heeft u uw facturenstroom op orde?

Als u efficiënt wilt werken, termijnen wilt halen en foutkansen wilt reduceren is het cruciaal om inzicht te hebben waar het in uw organisatie beter kan of erger nog; misgaat. Inzicht hebben in uw processen is niet iets wat u alleen vandaag doet. Uw processen op orde houden is belangrijk zodat u continue uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren.

Wat levert inzicht in processen een organisatie op?

Het hebben van inzicht in de processen van uw organisatie is de springplak voor de verdere verbetering van de bedrijfsvoering. De verbeteringen zorgen uiteindelijk voor meer efficiëntie, compliance en groei. Hieronder leest u welke voordelen het inzicht uw organisatie biedt.

Kostenverlaging

Doordat wij uw processen inzichtelijk maken, leggen we precies bloot waar kosten bespaarde kunnen worden door processen efficiënter te maken.

Kwaliteitstoename

Wanneer uw dienst of product niet voldoet aan de verwachtte kwaliteit gaat het ergens in het proces mis. Wij laten u precies zien waar om daarmee de kwaliteit te verhogen.

Doorlooptijden verkorten

Door het proces van klantvraag tot en met levering inzichtelijk te maken ontdekt u snel hoe we deze kunnen verkorten.

Wet- en regelgeving

Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving is het vaak bepalend dat u inzicht heeft in uw processen.

Risico's verminderen

Door te weten waar in uw proces zich risico’s bevinden, wordt het eenvoudiger deze risico’s aan te pakken.

Inspelen op veranderingen

Wanneer er veranderingen optreden, dient vaak het proces mee te veranderen. Zonder inzicht in het proces wordt dit lastig.

Productiviteit verhogen

Dankzij het inzichtelijk maken van het proces kunt u met dezelfde inzet van middelen meer output creëren.

Processen automatiseren

Met inzicht in uw processen vereenvoudigd u het eventueel automatiseren van deze processen.

The One realiseert inzicht
in uw processen

Het denken vanuit processen, toegespitst op uw product- en dienstverlening, is wat ons betreft de enige juiste aanpak. Uw proces is immers leidend voor de dingen die u en uw collega’s doen. Pas als er inzicht in het proces is, worden verbeterpunten zichtbaar en kan optimalisatie plaatsvinden.

Dat betekent dat er inzicht ontstaat in:

 • Proceshiërarchie
 • Procesverloop
 • Actoren
 • Kritisch pad
 • Verbeterpunten

Aan het eind van het traject zijn uw processen in kaart gebracht, beschikt u over een procesmodel en weet u welke verbeterpunten er zijn.

Stap voor stap aan de hand van een structurele aanpak

De kern van onze aanpak wordt gevormd door een aantal interactieve sessies. We starten met het visualiseren van het proces op hoofdlijnen en brengen in een aantal stappen de benodigde detaillering aan. Heel pragmatisch, overzichtelijk en eenvoudig. Gedurende het traject volgens we een aantal stappen.

 1. Benoemen van de dienst en/of product (scope).
 2. Bespreken van uw wensen en verwachtingen.
 3. Identificeren van de relevante processen.
 4. In kaart brengen en detailleren van de processen.
 5. Identificeren verbeterpunten.
 6. Beschrijven en presenteren bevindingen en aanbevelingen.

Desgewenst kunnen wij u en uw organisatie ook begeleiden bij (her)inrichting van uw procesmanagement systeem.

Bent u klaar voor het inzichtelijk maken van uw processen?Wij helpen u graag verder
Back To Top