skip to Main Content
+31 (0) 35 740 01 00 info@theone.nl
Van Deventerlaan 31 - Utrecht

Inzichten uit data, documenten en informatie

Structureel betere besluitvorming en het lerende vermogen

Inzicht uit data, documenten en informatie

De transformatie naar betere besluitvorming
en lerend vermogen

Sinds de start van de digitalisering binnen organisaties, hebben zij te maken met een snelgroeiende hoeveelheid aan informatie, data en documenten. Voor organisaties is het zaak om hun waardevolle informatie inzichtelijk te hebben, zodat zij beter, sneller en gefundeerd besluiten kunnen nemen.

Groeiend belang van inzichtelijkheid

De immense groei van data, documenten en informatie maakt informatie- en kennismanagement steeds crucialer. Succesvolle organisaties hechten veel waarde aan inzichtelijkheid in informatie om daarmee betere besluitvorming te creëren. Bovendien creëert inzicht in data en informatie een mogelijkheid tot het ontwikkelen van een ‘lerend vermogen’ bij organisaties, waardoor er een continu proces van verbetering ontstaat.

De uitdaging voor het sturen met informatie bevindt zich doorgaan op twee factoren:

  • Het winnen (verzamelen, meten, opslaan) van data en informatie
  • Het toegankelijk en inzichtelijk hebben van deze data en informatie

Met deze (stuur) informatie neemt een organisatie betere besluiten. Een organisatie kan daarmee verbeteringen aanbrengen op de volgende twee niveaus:

  • Bestuurlijk niveau
  • Operationeel niveau

Vergelijk het met een luchtvaartmaatschappij. Het belangrijkste proces van een vliegtuigmaatschappij is een toestel van A naar B laten vliegen.

Vanuit de cockpit heeft een piloot de mogelijkheid om een vliegtuig te besturen en het toestel zo snel, veilig en comfortabel mogelijk van A naar B te brengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door alle informatie die de piloot kan aflezen van zijn meters zoals de snelheid en de afstand tot de bestemming. Met deze facetten kan (bij) gestuurd worden op operationeel niveau: zo goed mogelijk het vliegtuig van A naar B brengen.

Het management van de luchtvaartmaatschappij wil ook kunnen sturen op basis van informatie. Ook zij gebruiken onder andere de meters uit de cockpit, maar zijn meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld het brandstofverbruik en reisduur. Met deze informatie kan het management de kosten en efficiëntie beter in kaart brengen. Om vervolgens met deze informatie beslissingen te nemen op bestuurlijk niveau.

De meters uit de cockpit en de mate van toegankelijkheid van deze informatie zijn cruciaal om te sturen met informatie. Een goed werkende informatiecockpit is allesbepalend voor een organisatie die vooruit wil.

Meten en toegankelijkheid

Sommige organisaties hebben al ‘metertjes’ die data en informatie opslaan rondom processen, maar zij hebben moeite deze informatie ook daadwerkelijk te benutten. The One maakt die informatie toegankelijk voor organisaties. In eerste instantie door de processen te doorgronden en de informatiestromen inzichtelijk te maken.

Bovendien helpt The One organisaties om deze ‘metertjes’ te creëren of te verbeteren, zodat organisaties meten wat zij willen weten. Dit doen we door informatieprocessen te structureren en tevens data aan elkaar te koppelen zodat we daarmee de juiste informatie creëren. Hierbij hebben we een sterk oog voor de kwaliteit van de data en borgen we deze, zodat de data betrouwbaar blijft. Allemaal met als doel beslissingen te nemen op basis van de juiste (stuur) informatie.

Lerende organisaties

Om vooruit te komen, moet men vaak eerst achteromkijken. Door informatie te onttrekken uit data en documenten lukt het organisaties om een lerend vermogen te creëren. Door de opbouw van leerroutines binnen het verwerken van data en informatie creëren organisaties een cultuur waarin iedereen en alles binnen een organisaties doorlopend wordt beoordeeld. Hieruit ontstaan nieuwe aanknopingspunten voor verdere verbeteringen. Zo worden problemen gesignaleerd en successen geïdentificeerd. De aanpak om lering te trekken uit de opgedane ervaring bouwt kennis op die vervolgens kan worden gebruikt om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en processen te optimaliseren.

Betere besluitvorming

De immense groei van data, documenten en informatie maakt informatie- en kennismanagement steeds crucialer. Succesvolle organisaties hechten veel waarde aan inzichtelijkheid in informatie om daarmee betere besluitvorming te vormen. Het beschikken over stuurinformatie van hoge kwaliteit maakt de gevolgen (resultaten) van beslissingen direct meetbaar of geeft zelfs suggesties voor besluiten in de toekomst.

Onze dienstverlening

De juiste informatiestrategie stelt organisaties in staat om de 3 essentiële elementen te realiseren:

  • Het benutten van bestaande data en eventueel hergebruiken van bestaande informatie
  • Het koppelen van verschillende informatiebronnen
  • Het vastleggen van de juiste data en informatie en het borgen van de kwaliteit hiervan (informatie governance)

Met behulp van onze expertises informatiemanagement en procesmanagement helpen we opdrachtgevers waarde te ontlenen uit bestaande informatiebronnen. Hierbij is het sturen van de organisatie op basis van data, documenten en informatie altijd het ultieme doel.

Klantvragen die The One oplost:

Hoe maak ik mijn KPI’s (real-time) inzichtelijk?
Hoe krijg ik inzicht in de status en voortgang van mijn projecten?
Hoe worden wij een informatiegestuurde organisatie?
Hoe zet ik data uit mijn organisatie om naar informatie?
Hoe maak ik de inzet van arbeid inzichtelijk?

Vrijblijvend gesprek?

Back To Top